วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ รองศาตราจารย์ชาญ ถนัดงาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รองศาสตร์จารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ