🏭 “เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผู้บริโภคในประเทศต้องหันมาใช้สินค้า Made in Thailand ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ตลอดทั้งซัพพลายเชน”

⏩สินค้าที่ได้ MiT เป็นการรับประกันว่าสินค้านั้นผลิตในประเทศไทย ดังนั้นการใช้สินค้าที่ได้รับ MiT จึงเป็นการส่งเสริมการใช้สินค้าในประเทศ ช่วยลดการนำเข้า ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต และเข้มแข็ง ตลอดห่วงโซ่การผลิต

📙จากบทสัมภาษณ์คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial โทร 02-345-1100, 02-345-1024

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย