วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเวทิต โชควัฒนา นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ที่ปรึกษาสายงานต่างประเทศ พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

โดยการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึง เอกอัครราชทูตจีนยินดีให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council ของภาคเอกชนไทยอย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางรถไฟไทย-จีน เพื่อเชื่อมโยงและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์งาน FTI Expo 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีนให้มากขึ้น