วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10 ในเดือนกันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแผนการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ภาครัฐดำเนินนโยบายที่มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นและบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการพักชำระหนี้และหยุดคิดดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคเอกชน รวมทั้งการขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวเพื่อให้ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิง เปิดให้บริการได้ พร้อมแนะภาคเอกชนเร่งปรับ Business Model ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังโควิด-19

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 150 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10 จำนวน 7 คำถาม ดังนี้

1. ท่านเห็นด้วยกับแผนการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนนี้ หรือไม่
อันดับที่ 1 : เห็นด้วย 78.0%
อันดับที่ 2 : ไม่เห็นด้วย 22.0%

2. ปัจจัยใดที่ต้องนำมาพิจารณาในการเปิดประเทศ
อันดับที่ 1 : อัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ให้แก่ประชาชน ไม่ต่ำกว่า 70% 86.0%
อันดับที่ 2 : มาตรการคัดกรอง ตรวจติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ 66.7%
อันดับที่ 3 : ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน 62.7%
อันดับที่ 4 : ความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขในการรองรับผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ 59.3%

3. ภาครัฐควรดำเนินนโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 และดูแลเศรษฐกิจอย่างไร
อันดับที่ 1 : ผ่อนคลายภาคธุรกิจและบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จำเป็น 73.3%
อันดับที่ 2 : เข้มงวด ในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคทุกช่องทาง 14.0%
อันดับที่ 3 : เร่งเปิดประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 12.7%

4. แนวทางการเปิดประเทศแบบใด ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อันดับที่ 1 : เปิดให้อยู่ในพื้นที่ Sandbox 14 วัน หากไม่พบเชื้อหลัง 14 วัน สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ 44.7%
อันดับที่ 2 : เปิดให้เดินทางได้ทั่วประเทศ ในรูปแบบการจับคู่ระหว่างประเทศ (Travel Bubble) โดยไม่ต้องกักตัว 26.0%
อันดับที่ 3 : เปิดเฉพาะพื้นที่ Sandbox เท่านั้น ห้ามออกนอกพื้นที่ 16.7%
อันดับที่ 4 : เปิดให้เดินทางได้ทั่วประเทศ แต่ต้องผ่านการกักตัวในสถานที่กักตัว 14 วัน 12.6%

5. การเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ รัฐควรให้ความสำคัญในเรื่องใด
อันดับที่ 1 : การเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ Sandbox 70.0%
อันดับที่ 2 : การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 69.3%
อันดับที่ 3 : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศ 67.3%
อันดับที่ 4 : ความพร้อมในการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR และการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit 63.3%

6. หลังเปิดประเทศ รัฐควรมีการส่งเสริมอย่างไร
อันดับที่ 1 : พักชำระหนี้และหยุดคิดดอกเบี้ย สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 76.0%
อันดับที่ 2 : ขยายระยะเวลาเคอร์ฟิว และผ่อนผันให้ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิงเปิดให้บริการได้ 74.0%
อันดับที่ 3 : ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดงาน Exhibition และการประชุมในประเทศ 54.0%
อันดับที่ 4 : ลดค่าน้ำ ค่าไฟ อุดหนุนค่าเช่า ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 50.7%

7. ภาคอุตสาหกรรมควรเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศอย่างไร
อันดับที่ 1 : ปรับ Business Model ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 73.3%
อันดับที่ 2 : นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ 71.3%
อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย และการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 66.0%
อันดับที่ 4 : ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 57.3%

………………………………………………

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013

 

📌รวมข่าวออนไลน์ FTI Poll ครั้งที่ 10

เอกชนหนุนเปิดประเทศ-คลายล็อกดาวน์ช่วงปลายปีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/economy/497902

“บิ๊กซีอีโอ”หนุนรัฐเปิดประเทศ กัก 14 วันไม่พบเชื้อ เดินทางทั่วปท.
https://www.dailynews.co.th/news/328052/

ผู้บริหาร ส.อ.ท.78% หนุนเปิดประเทศไม่เกิน พ.ย. จี้รัฐพักหนี้หยุดดอก 6 เดือนประคองสภาพคล่องธุรกิจ
https://www.matichon.co.th/economy/news_2966404

FTI Poll เผยผู้บริหาร ส.อ.ท.ไฟเขียวเปิดประเทศ คุมโควิดเท่าที่จำเป็นฟื้น ศก. ขอพักหนี้-หยุดคิด ดบ.-ลดเคอร์ฟิส์
https://siamrath.co.th/n/284995

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?”
https://www.hooninside.com/news-feed/229369/view/

หนุนเปิดประเทศ โพลล์จี้’คลายล็อก’เพิ่ม/ลดเคอร์ฟิว
https://www.naewna.com/business/605807

โพล ส.อ.ท.หนุนรัฐบาลเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
https://www.thairath.co.th/business/other/2208056

โพลล์สอท.ชี้หลังโควิด “บิซิเนสโมเดล”เปลี่ยน
https://www.bangkokbiznews.com/business/963182

สภาอุตฯ เผยผลสำรวจกลุ่มผู้บริหาร ส่วนใหญ่เห็นด้วยเปิดประเทศคลายล็อกดาวน์
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6651425

Executives back reopening
https://www.bangkokpost.com/business/2190519/executives-back-reopening

Most executives of the Federation of Thai Industries (FTI) support the government’s plan to reopen the tourism industry
https://www.facebook.com/133643127712/posts/10159533548382713

ผลสำรวจ CEO ส.อ.ท. หนุนนโยบายเปิดประเทศ
https://www.facebook.com/216002825085947/posts/4881201471899369

ผลสำรวจ CEO ส.อ.ท.78% หนุนเปิดประเทศปลายปี คลายล็อกดาวน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
https://mgronline.com/business/detail/9640000096827

ส.อ.ท. เด้งรับเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไข
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6649927

ส.อ.ท.เผยผลสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10
https://www.facebook.com/401831669848423/posts/4902116559819889

โพลล์ส.อ.ท.หนุนรัฐเร่งเปิดประเทศต.ค.นี้ ชงพักหนี้-หยุดดอกเบี้ย 6 เดือน
https://www.posttoday.com/economy/news/664452

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?”
https://www.todayupdatenews.com/2021/09/blog-post_96.html

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.