🏭“ก้าวไว ก้าวไกล ก้าวไปกับ Made in Thailand การสร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้างด้วยการรับรองสินค้า Made in Thailand สามารถขยายการสั่งซื้อได้มากขึ้นในอนาคต”

⏩ Made in Thailand เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

📙จากบทสัมภาษณ์คุณสรกิจ
มั่นบุปผชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial โทร 02-345-1100, 02-345-1024

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย