วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. และผู้บริหาร ส.อ.ท. ในนาม “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ร่วมส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 8 ชุด และห้องความดันลบแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 ห้อง มูลค่า 630,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดตั้ง “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของที่จำเป็น ช่วยเหลือและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่สมาชิก ส.อ.ท. และประชาชน โดยในครั้งนี้เป็นการส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 8 ชุด และห้องความดันลบแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 ห้อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 630,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกท่าน ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อให้หายป่วยและสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 กล่าวเสริมว่า “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ได้รับระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ ได้แก่ ห้องความดันลบแบบเคลื่อนย้ายได้ พัฒนาโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรมเครื่องปรับอากาศ, ชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร พัฒนาโดยบมจ.พลังงานบริสุทธิ์, ชุดตรวจ ATK และกล่องห่วงใยจากใจ ส.อ.ท. โดยปัจจุบันได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,063,394 บาท (ณ วันที่ 20 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาห้องความดันลบช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 ธนาคารกรุงไทยสาขาไทยเบฟควอเตอร์ (ใบบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ส.อ.ท. หมายเลข 1453 ทุกปัญหาอุตสาหกรรมมีคำตอบ

…………………………………

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013