วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นางเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าพบ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ณ ตึกกรมธนารักษ์ (ตึกเก่า) ชั้น 3 ห้อง 301 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางการขอใช้สถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ และนำเสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 : Northern Chapter ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

FTI Expo เป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยผ่านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Export brand ภายใต้โครงการ Made In Thailand ประกอบด้วย งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ จัดงานเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2022 บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติ เชียงใหม่ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ประกอบการ มากกว่า 700 ราย จากทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 แห่ง FTI Expo สนับสนุนแนวคิดเน้นการทำงานกับภูมิภาค และ SMEs ในพื้นที่เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย
โดยอธิบดียินดีให้การสนับสนุนการจัดงาน FTI EXPO อย่างเต็มที่ โดยจะมีการหารือในรายละเอียดของการจัดงานต่อไป