วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวิถี สุพิทักษ์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำทีมสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เข้าพบ นายสุกิจ จันทร์ทอง รักษาการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) พร้อมคณะผู้บริหาร ออป. ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการรับรองสวนป่าไม้เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วยมาตรฐานชาติ มอก. 14061 และ มอก.2861 เทียบเท่ามาตรฐานสากล PEFC

ทั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) พร้อมสนับสนุนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานชาติเทียบเท่ามาตรฐานสากล PEFC ซึ่งมีหลักการปฏิบัติเหมาะสมและสอดคล้องต่อบริบทการจัดการสวนป่าของไทย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมระบบและการตรวจรับรองราคาไม่สูงเนื่องจากใช้ผู้ตรวจรับรอง (Certified Body: CB) ของไทยเอง

#มาตรฐานชาติ มอก.14061 & มอก.2861
#TFCC #PEFC