วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณวุฒิกร สติฐิต ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย -มาเลเซีย ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ รองประธาน คุณปราโมช อู่นนทกานต์ รองประธาน คุณธรรศ ทังสมบัติ นายทะเบียน และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม งานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมงาน Business Luncheon กับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (H.E. Dato’ Jojie Samuel) ณ The Bangkok Club สาทร กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนทัศนะในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประสานความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสถานทูตกับสภาธุรกิจในระยะต่อไป