🏭”สินค้า MiT มีประโยชน์ ในการทำตลาด CLMV เพื่อนำสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน”

📁ความสำเร็จของสัญลักษณ์ MADE IN THAILAND : MIT มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น เหมือนกับสัญลักษณ์สินค้าของหน่วยงานสถาบันอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะทางบริษัทเน้นให้ผู้ชื้อรับรู้ในเชิงกว้างและตอกย้ำ สินค้าที่มี MIT ในตลาดผู้บริโภคโดยตรง นอกเหนือจากที่จะใช้แค่การขายกับหน่วยงานรัฐอย่างเดียว

📙จากบทสัมภาษณ์ นายสุรพจน์ ลิ้มสุวรรณเกสร หัวหน้าฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท นิวแสงชัยสตีล เทรด จำกัด

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial โทร 02-345-1100, 02-345-1024

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย