วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท.
และนางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 : Northern Chapter เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

FTI Expo 2022 เป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรม เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย ประกอบด้วย งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ จัดงานเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2022 บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติ เชียงใหม่ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ประกอบการ มากกว่า 700 ราย จากทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 แห่ง FTI Expo สนับสนุนแนวคิดเน้นการทำงานกับภูมิภาค และ SMEs ในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงาน พร้อมยินดีให้การสนับสนุนการจัดงาน FTI EXPO ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และในช่วงท้ายได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ภายในประเทศ