วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจอาหาร ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ โดยสภาธุรกิจฯ ขอความร่วมมือให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานกับ Makati Business Club ซึ่งเป็นสมาคมนักธุรกิจของฟิลิปปินส์ เพื่อเชื่อมโอกาสทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ และเห็นว่า FTA ที่มีระหว่างกันในกรอบ ASEAN รวมถึง RCEP ที่กำลังจะบังคับใช้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19

ในปี 2565 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน ฟิลิปปินส์ยินดีที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคม 2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย