วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม และนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขานุการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” ในรูปแบบ Virtual Event โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนากว่า 600 คน เพื่อขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจให้ก้าวผ่าน Digital Disruption สามารถทรานสฟอร์มองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ บมจ. เออาร์ไอพี ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Salon โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

โดยนายศักดิ์ณรงค์ ได้นำเสนอหัวข้อ “อุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล” โดยเน้นย้ำบทบาทและนโยบายของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ผลักดันสมาชิกและผู้ประกอบการให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น พร้อมรูปแบบการ Transform ของ SMEs ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต, การปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ ส่วนนายไพฑูรย์ได้นำเสนอการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์ม ID4 Connect เป็นต้น

งาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11 – 28 ตุลาคม 2564 ทาง www.ThailandDT.com ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ประกอบไปด้วย กิจกรรม Virtual Conference งานสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์มุมมองและประสบการณ์ร่วมกัน, กิจกรรม Virtual Exhibition การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริงที่ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังให้คำปรึกษา พร้อมกับ Use case ตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร จากหลากหลายหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ETDA, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฯลฯ รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ HPE, Dell EMC, Tableau Software, DataOne Asia, Nutanix รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่สนับสนุนโซลูชั่นด้าน e-Office เป็นต้น และพิธีมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Awards 2021” แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล