สถานการณ์ด่านชายแดนและการขนส่งระหว่างจีน-ลาว 🇨🇳🇱🇦
ด่านโม่ฮ่าน – ด่านบ่อเต็น ยังไม่มีกำหนดเปิดให้ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้ เนื่องจากฝ่ายลาวได้ตรวจ COVID-19 คนขับรถลาวที่จุดพักรถบ่อเต็นก่อนเข้าด่านโม่ฮ่าน ผลการตรวจ COVID-19 พบว่าคนขับฝ่ายลาวติดเชื้อ 170 คน

5 พ.ย. 64 ด่านโม่ฮ่าน-ด่านบ่อเต็น มีกำหนดประชุมร่วมกันเพื่อหารือการจัดการ พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 ต่อไป

‼️ผู้ประกอบการอาจพิจารณาใช้เส้นทางอื่น เช่นเส้นทาง R9 หรือ R12 เข้าสู่ด่านโหย่วอี้กวานหรือด่านตงซิง เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงหรือเส้นทางทะเล เป็นต้น

🔺ทั้งนี้ ด่านโม่ฮ่าน-ด่านบ่อเต็น เป็นประตูการค้าที่สำคัญของเส้นทาง R3A ที่ใช้ขนส่งสินค้าทางบกระหว่างไทย-ลาว-จีน