วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมหารือกับ นายหวัง ลี่ผิง (Mr. Wang Liping) อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ ในประเด็นสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทย-จีนให้มีอัตราภาษีที่ต่ำลง เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อขยายตลาดระหว่างกัน โดยจะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าและลดต้นทุนได้ นอกจากนี้ ได้เสนอการจัดตั้งแพลทฟอร์มร่วมกันในเรื่องการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของทั้งสองฝ่าย

สำหรับประเด็นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) ระหว่างไทยและจีนมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ได้เสนอให้ผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมในแพลตฟอร์มต่างๆ ของจีน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการค้าที่จะเกิดขึ้น หรือสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะสินค้าขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการในสินค้านั้นๆ โดยจะเป็นการรวมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ซื้อ