วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ eCommerce สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ ‘From Offline to Online-กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์’ บรรยายโดย คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม CRM Privilege รวมถึงบริการที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลอื่นๆ เช่น E-Commerce และ Wallet Payment ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการธุรกิจในหลายภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีคุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประเด็นที่น่าสนใจในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางการขายไว้ในแหล่งเดียวกัน จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และง่ายต่อการรักษาความสัมพันธ์ อาทิ การจัดทำโปรโมชั่น การจัดแคมเปญพิเศษ ซึ่งฐานข้อมูลที่ดี จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น