วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ Young FTI Kanchanaburi , บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา (SCGP) และ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” โดยมี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองปรือ เป็นประธานในพิธี ณ ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมโดย นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, นายประวิทย์ ประเสริฐสุข ประธาน Young FTI Kanchanaburi และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว โดยนางปราณปิยาได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ดี และถือเป็น Big Brother ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง