วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 82.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 79.0 ในเดือนกันยายน 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในทุกขนาดอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาค ขณะที่องค์ประกอบของดัชนีฯ เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ทั้งยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ยกเว้นต้นทุนประกอบการ สำหรับปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่มีทิศทางดีขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง ขณะที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว ขณะที่อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องทั้งสินค้าคงทน อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ เครื่องจักรกลและโลหะการ เป็นต้น รวมถึงสินค้าไม่คงทนประเภทอาหารและยา นอกจากนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าแฟชั่น ส่งผลให้ดัชนีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการภาครัฐยังช่วยพยุงกำลังซื้อในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำกว่า 100 สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้กระทบต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ขณะที่ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้นำเข้า รวมทั้งปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าระวางเรือสูงยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ส่งออก

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,423 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 70.3, สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ร้อยละ 54.8 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 47.5 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 60.2, เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 62.1, สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 48.5, และอัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 32.8 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 95.0 จากระดับ 93.0 ในเดือนกันยายน 2564 โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 แบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564, การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว (ตามเงี่อนไข) รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2564 ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนตามเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ภาครัฐควรมีแผนรองรับการเปิดประเทศ และมาตรการด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน เพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจ
3. เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการควบคุมโรค เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
4. ขอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี จัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industry Data Space (iDS) ของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.fti.or.th/ids

……………………………………………..

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013

 

📌รวมข่าวดัชนี ต.ค. 64 (ออนไลน์)

ราคาน้ำมันพุ่ง ส.อ.ท.แนะรัฐแก้ปัญหาพลังงาน-เร่งฉีดวัคซีนฟื้นเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/economy/502461

ส.อ.ท. หนุนรัฐปูพรมจัดกิจกรรมฟื้นเศรษฐกิจ (TV)
https://www.bangkokbiznews.com/business/970513

เอกชนส่อขึ้นราคาสินค้าหากอั้นไม่อยู่ วอนรัฐแก้ปัญหาพลังงาน-ตรึงค่าไฟฟ้า
https://www.prachachat.net/economy/news-797911

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
https://www.thairath.co.th/business/feature/2238273

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 2 ด.ต่อเนื่อง คลายกังวลโควิด-เร่งฉีดวัคซีน-เปิดประเทศ จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก.อีก
https://siamrath.co.th/n/295765

ส.อ.ท.ปลื้ม ดัชนีอุตฯพุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน แนะรัฐผ่อนคลายกิจกรรมเพิ่มขึ้น-แก้ปัญหาน้ำมันแพง
https://www.matichon.co.th/economy/news_3031384

“ส.อ.ท.” เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ต.ค. พุ่ง 2 เดือนติด! หลังคลายกังวลโควิด-ส่งออกโต
https://www.kaohoon.com/breakingnews/491632

จับตาวิกฤติแรงงานต่างด้าวขาด 5 แสนราย หวั่นเปิดช่องทุจริตแรงงานเถื่อนทะลัก
https://www.dailynews.co.th/news/454985/

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯสูงสุดรอบ 5 เดือนรับเปิดประเทศ จี้รัฐแก้ราคาพลังงานแพง-เบรกขึ้นค่าไฟ
https://www.posttoday.com/economy/news/667612

ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ ต.ค.64 อยู่ที่ 82.1 สูงสุดในรอบ 5 เดือน
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000110664

ส.อ.ท.ปลื้มความเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 2 เดือนติด สัญญาณไฮซีซั่นหนุนเศรษฐกิจ
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6720370

ส.อ.ท.ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นอุตฯพุ่ง 82.1 สูงสุดในรอบ 5 เดือน
https://www.thaipost.net/news-update/economy-news/21021/

ส.อ.ท.ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นอุตฯพุ่ง 82.1 สูงสุดในรอบ 5 เดือน
https://www.facebook.com/123133784382994/posts/5095648377131485

ส.อ.ท.จี้รัฐทำ MOU รับแรงงานต่างด้าวเข้าไทย 5 แสนคน เอกชนพร้อมจ่ายคัดกรองโรค
https://www.matichon.co.th/economy/news_3031687

สภาอุตสาหกรรม เร่งรัฐ MOU แรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาขาดแคลน 5 แสนคน
https://www.bangkokbiznews.com/news/970580

เอกชนส่อขึ้นราคาสินค้าอั้นไม่อยู่ วอนรัฐแก้ปัญหาพลังงาน-ตรึงค่าไฟฟ้า
https://www.facebook.com/182927663813/posts/10159710461348814

ส.อ.ท.ห่วงค่าไฟแพง วอนรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระอีก1ปี
https://www.naewna.com/business/614413

ปลื้มดัชนีอุตฯพุ่ง กระตุ้นศก.ฟื้นตัว ห่วงขาดแรงงาน #หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ส.อ.ท.ปลื้มดัชนีอุตฯ พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ระดับ 82.1
https://www.facebook.com/123133784382994/posts/5097112543651735

ส.อ.ท.ชี้ความเชื่อมั่นดีต่อเนื่องทุกตัว – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปลื้มดัชนี
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6721634

ส.อ.ท. ระบุราคาพลังงานแพงดันต้นทุนผลิตพุ่งส่อไม่พ้นขยับราคาสินค้า
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10159730586919835

ส.อ.ท. ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 2 เดือนต่อเนื่อง-เร่งรัฐฉีดวัคซีน จว.ท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ แก้ปัญหาราคาพลังงาน
https://www.hooninside.com/news-feed/233725/view/

คลายล็อก,เปิดประเทศ หนุนเชื่อมั่นอุตฯฟื้น จี้แก้น้ำมันแพง
https://mgronline.com/news1/detail/9640000110629

ภาคผลิตขาดแรงงาน สภาอุตฯจี้นำเข้า 5 แสนคน
https://www.matichon.co.th/economy/news_3032668

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 2 เดือนติด จี้รัฐเร่งฉีดวัคซีน แก้ปัญหาราคาน้ำมัน
https://www.bangkokbiznews.com/news/970488

เปิดประเทศดันดัชนีเชื่อมั่นฯ ต.ค.พุ่งสูงสุดรอบ 5 เดือน-คาดการณ์ 3 เดือนล่วงหน้าสูงสุดรอบ 19 เดือน
https://mgronline.com/business/detail/9640000110568

October TISI hits five-month high
https://www.bangkokpost.com/business/2212099/october-tisi-hits-five-month-high

The Thailand Industry Sentiment Index (TISI) in October rose to 82.1 points
https://www.facebook.com/133643127712/posts/10159615035217713

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.