🏭”การรับรองสินค้า MIT นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในไทยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”

📁การที่ได้ขึ้นทะเบียน MIT ทำให้คู่ค้าและผู้บริโภคของบริษัท มีความน่าเชื่อถือในสินค้าที่ได้รับการรับรอง MIT มากขึ้น ส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20 % ของรายการสินค้าที่ขึ้นทะเบียน MIT และยังได้รับความน่าเชื่อถือในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

📙จากบทสัมภาษณ์ คุณวีระพงค์
ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial 1453 (ต่อ 1100, 1024)

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย