วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานร่วมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC –Leaders’ Dialogue) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรับมือกับ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันไทยได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว 83 ล้านโดส และคาดว่าจะครบ 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจจะช่วยผลักดันความพยายามร่วมกัน ครอบคลุมและยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และสามารถร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เขตเศรษฐกิจของเราเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ โดยไทยมีความตั้งใจอย่างยิ่งในในการแก้ไขความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และไทยยังได้ตั้งเป้าที่จะให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีหน้า ไทยจะพยายามผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งภาคธุรกิจจะมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของเอเปค ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการของเสีย การพัฒนานวัตกรรม