วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “5G and Cloud to Empower Thailand Industry 4.0 in Post Pandemic Era” ในงาน Powering Digital Thailand 2022 งานจัดแสดงเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่สุดแห่งปี จัดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิอาเซียน ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีพันธมิตรกว่า 60 ราย มาแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal)