วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy)” จัดโดย คณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (ดร.พรเทพ ศรีธนาธร) ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร (นางสาวงามจิตร ดวงดี) ผู้แทนจากกรมประมง (นางสาวอัมพุชนี นวลแสง) และผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ (สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด) ร่วมนำเสนอข้อมูล โดยในงานสัมมนามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังทั้งจากภาครัฐและเอกชน กว่า 200 ท่าน

โดยกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รวบรวมประเด็นสำคัญและจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบ อาทิ ภาพรวม กลไกและจุดเน้นของยุทธศาสตร์ Farm-to-Fork strategy รวมถึง แนวทางเตรียมความพร้อม (Best practice) ของประเทศอื่นๆ และกลไกสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ตลอดจนการดำเนินการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทย ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ระเบียบในเรื่องนี้

ทั้งนี้ สมาชิก ส.อ.ท. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook page สภาอุตสาหกรรมฯ: https://fb.watch/9lt4eQ50tR/