วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2022 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ณ ICONSIAM

ทั้งนี้ สัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีหน้านั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชะลอม ซึ่งเป็นเครื่องจักสานของไทย และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทนโอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคอีกด้วย