วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ณ ห้องกาสะลอง สิบล้านบุรี รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน โดยมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายปกรณ์ จีนาคำ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบายและภารกิจ ส.อ.ท. โดยในปี 2565 ส.อ.ท. จะมีการจัดงานแสดงสินค้า FTI Expo 2022 : Shaping Future Industries ชูแนวคิด BCG Bio Circular Green Economy เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และการเป็นเจ้าภาพ จัดงาน ABAC 2022 ภายใต้แนวคิด Embrace Engage Enable พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์สมาชิก ส.อ.ท. เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก ส.อ.ท.

ทั้งนี้ เจ้าภาพการจัดประชุมฯ นายปกรณ์ จีนาคำ ประธานสภาอุตฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัดอย่างอบอุ่น โดยแผนงานสำคัญของสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีดังนี้

1. การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “FTI Expo 2022” วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

2. การขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley

3. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
– โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ระดับภาคเหนือ    
– การเสนอให้ภาครัฐพิจารณางบประมาณของงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

4. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
– ปัญหาผังเมืองจังหวัดเชียงราย