เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด นำโดย นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมด้วยนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และนายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ ทางคณะได้หารือแนวทางความร่วมมือ พร้อมเสนอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา​ หรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ​ พร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนจีนในไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ

นอกจากนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของนักลงทุนจีนในนิคมอมตะซิตี้ระยอง 2 บริษัท คือ บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตล้อแม็กซ์รถยนต์ จักรยานยนต์ และ บริษัท เอ็กซ์ทรอน แอร์-คอนดิชั่นนิ่ง แมนูแฟคเจอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยในอนาคตทาง ส.อ.ท. ได้วางแผนนำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงานอีกด้วย