วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมด้วยนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เข้าพบ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อหารือรายละเอียดการจัดงาน FTI Expo 2022 : Shaping Future Industry ชูแนวคิด BCG Economy Model ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล พร้อมจุดประกายการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย