วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นำทีม Made in Thailand เปิดงาน MiT Roadshow 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” พร้อมด้วย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. ร่วมตอบข้อซักถาม และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมบรรยายภาพรวมและประโยชน์ MiT อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย สุวิบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสนับสนุนงาน MiT และได้รับการต้อนรับ จากนางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรองประธานและกรรมการฯ โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ เข้าร่วมงานทั้ง Onsite และ Online กว่า 200 ราย

สำหรบครั้งถัดไป!! เตรียมพบกับ MiT Roadshow – ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#MiT