วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ APEC Business Advisory Council (ABAC) Chair 2022 พร้อมด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. ในฐานะ ABAC Alternate Member นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ABAC Executive Director 2022 และผู้แทน ABAC เข้าร่วมการประชุม ABAC Chair-SOM Dialogue กับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐเขตเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอ ABAC 2022 Theme: Embrace Engage Enable และ Working Priorities รวมทั้งหารือแผนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC/ABAC 2022 ณ โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต