วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีการหารือแนวทางการกำหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของสังคม รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้เสนอแนวทางการช่วยลดการเหลื่อมล้ำเพื่อช่วยพัฒนาช่วยเกษตรกรในต่างจังหวัด และสร้างโอกาสใหม่ทางภาคอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล โดย ส.อ.ท. ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือโครงการ SAI (Smart Agriculture Industry)

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม