วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. พร้อมด้วยนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะฯ ร่วมมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ประจำปี 2564 โดยได้ปรับปรุงและมอบหนังสือ ชั้นหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีนายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และนางชนิดา อุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง เป็นผู้แทนรับมอบ