วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2564 “THAILAND TOP SME AWARDS 2021” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Challenging to the resilience of the Business” ท้าทายธุรกิจ ด้วยวิธีคิดที่ยืดหยุ่น โดยมีพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ หรือด้านสาธารณสุข โดยมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง โดยในปี 2021 นี้ มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวนทั้งสิ้น 17 รางวัล

#Thailand Top SME Awards 2021