วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สสว., ธ.ออมสิน, ส.อ.ท., สภาหอการค้า, สทท., สภาเกษตรกร, และสมาพันธ์เอสเอ็มอี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสินที่เป็นประโยชน์แก่ MSME ตัวอย่างสินเชื่อภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ อาทิ

1) สินเชื่อ SMEs มีที่-มีเงิน สำหรับธุรกิจ Small SMEs สำหรับเสริมสภาพคล่อง เพื่อการลงทุนหรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

2) สินเชื่อ GSB Smooth BIZ เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายชินโชติ ปลัดชัย ส่วนสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน
โทร 096-919-2564 Email : chumpolp1@gsb.or.th
สถาบันSMI 02-345-1059, 02-345-1122