วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564​ ดร.ปิยะนุช​ มาลากุล​ ณ​ อยุธยา​ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ และประธานอนุกรรมการเขตการค้าเสรี​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ​ “โคนมไทยก้าวไกล​ ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย​ FTA” โดย​มี​นายสินิตย์​ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์​ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ​

การจัดงานครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ​ ที่มุ่งยกระดับการพัฒนา​ผู้ประกอบการนมโคแปรรูป​ของไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี​ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม​ พร้อมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​นมโคแปรรูปที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้​ กระทรวงพาณิชย์​ได้ขยายโอกาสการค้าให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์​นม​ ไปยังตลาดในประเทศอาเซียน​ และล่าสุด​ มีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้านมแบรนด์ไทย โดยจะได้นำสินค้าวางบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในตลาดจีน และจัดทำ Live sale ขายบนแพลตฟอร์มเถาเป่าของจีน ควบคู่การจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สำหรับความตกลงการค้าเสรี FTA ที่ไทยทำกับอาเซียน ฮ่องกง และจีน ได้ลดภาษีศุลกากรที่เก็บจากนมและผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปที่ส่งออกจากไทยเหลือ 0% ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโคนมไทยที่จะรุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง มีความต้องการผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพให้กับเด็กและคนในครอบครัว โดยปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดย 10 เดือนแรกของปี 2564​(ม.ค. – ต. ค.) ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 486.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลจาก​ กรมเจรจ​าการค้าระห​ว่างประเทศ)