วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร ในพิธีเปิดงานตรังมาราธอน 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

งานดังกล่าวฯ เป็นการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อปลุกเศรษฐกิจเมืองตรัง พร้อมจัดการแข่งขันงานวิ่ง Zero COVID-19 โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เป็นผู้จัดการเเข่งขัน นำโดยนายประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดตรังกว่า 50 ล้านบาท