วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FTI MOTOR EXPO UDONTHANI 2021” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2564 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โดยการจัดงานครั้งนี้ ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การประชุม เสวนา ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์, การแสดงผลงาน นวัตกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยี จากบริษัทชั้นนำ และนักศึกษา, การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชั่นมากมาย, การประกวดนวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของนักศึกษา และการประกวด Photo Contest 2021