วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นำทีม Made in Thailand เปิดงาน MiT Roadshow 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” พร้อมด้วย นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รอง ผอ.ใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมบรรยายภาพรวมและประโยชน์ MiT อีกทั้ง ยังได้รับฟัง นายสราวุธ สินสำเนา กรรมการผจก. บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) ร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จจากการขอรับรองสินค้า MiT ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังรับฟังบรรยายระเบียบและแนวทางปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ฯ และนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ เข้าร่วมงานทั้ง Onsite และ Online กว่า 200 ราย

ครั้งถัดไป!! เตรียมพบกับ MiT Roadshow ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 14 มกราคม 2565

#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#MiT