วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เเละ นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Phuket gems & jewelry fest จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีเเละเครื่องประดับ เเละฟื้นฟูการท่องเที่ยว Phuket Sandbox กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และนางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้า Central Phuket Festival อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยงานดังกล่าวฯ เป็นการรวบรวมสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับจากผู้ผลิต และส่งออกไทยชั้นนำ 50 ราย สินค้าที่จัดแสดงในงานครอบคลุมหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องประดับ Costume และ Fashion Jewelry เครื่องประดับ Fine Jewelry เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เพชร พลอยสี มุก พลอย และอัญมณี เป็นต้น