วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญจากคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อร่วมรับประทานอาหารและปรึกษาหารือ เรื่อง Climate Change และการช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี Mr. Robert J. Dobias Advisor to the Director, Climate Change Research Centre National Research Council of Thailand (NRCT) ร่วมหารือ นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องกองทุนนวัตกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อให้ทางสหประชาชาติสนับสนุนด้วย ซึ่งสหประชาชาติยินดีพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป