วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และเลขาธิการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ในฐานะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง Digital และ BCG ในงานเผยแพร่รายงาน Thailand Economic Monitor: Living with COVID; Building Back Better โดย World bank เวลา 09.30-11.00 น. ผ่านระบบ Video Conference

โดยกล่าวถึง ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ทำให้เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ Supply Chain หยุดชะงักงัน และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโอมิครอน (Omicron) กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูว่าจะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งจนนำไปสู่การล็อกดาวน์ครั้งใหม่หรือไม่

ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Transformation ที่แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวิกฤต COVID-19 เป็นตัวเร่งและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ทำให้เทคโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ลดต้นทุนด้านแรงงานในอนาคต และช่วยบรรเทาผลกระทบจาก Technology Disruption ในการดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้ง การเข้าสู่เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Model (BCG) และมาตรการ CBAM ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง