🏭”การผลักดันสินค้า MIT เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้หันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศอีกด้วย”

📁การรับรอง MiT มีส่วนช่วยในเรื่องของการค้าของลูกค้าของบริษัทและยังมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กและโครงการก่อสร้างของไทย ที่ช่วยกันสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ ทำให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อันเนื่องมาจากผลกระทบโควิด-19

📙จากบทสัมภาษณ์ คุณเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial 1453
(ต่อ 1100, 1024)

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย