วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ Mr. Takeo Kato, President & CEO of Mitsui & Co., (Thailand) Ltd. เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ COVID-19 การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น ความร่วมมือในการผลักดันประเด็น BCG และการจัดงาน FTI Expo 2022 ณ ห้องมงคลุสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ