วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. และผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสถาบันส่งเสริมขีดความสามารถมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole) และคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยในการหารือ ทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เคนยามีศักยภาพ อาทิ อะโวคาโด ใบชา กาแฟ และดอกไม้ และอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร และอาหาร รวมทั้ง การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาเข้าไปลงทุนในประเทศเคนยา อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท. เล็งเห็นว่า ควรเริ่มต้นขยายตลาดในช่วง 2-3 ปีนี้ ซึ่งหากมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนพิจารณาเข้าไปลงทุนในเคนยามากยิ่งขึ้น

ซึ่งปัจจุบัน มูลค่าการค้าระหว่างไทยและเคนยายังไม่สูงมากนัก แต่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในเคนยา เนื่องด้วยเป็นประตูเข้าสู่ตลาดแอฟริกาตะวันออกและประเทศข้างเคียง ประกอบกับการมีข้อตกลง Africa Continent Free Trade Area (AfCFTA) ร่วมกัน อีกทั้ง มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่ดี และมีการบริโภคสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศยังคงขาดองค์ความรู้ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิก ส.อ.ท. เช่น ภาพรวมตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบต่างฯ อันจะสามารถดึงดูดการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศได้ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน