วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และคณะฯ ได้เข้าพบ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในการสนับสนุนสินค้าที่ได้การรับรองการผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศให้แข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

# สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
# สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
# Made in Thailand
# MiT