วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมงานตรวจรับรองมาตรฐาน MiT (Made in Thailand) เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ผู้ผลิตและพัฒนาระบบซอฟแวร์อากาศยาน เพื่อเข้าถึงกระบวนการผลิต เพิ่มความมั่นใจในการพิจาณาออกใบรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศตามหลักเกณฑ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#Made in Thailand
#MiT