วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การค้าและการอุตสาหกรรมไทย 2565 : ปรับโครงสร้าง ก้าวข้ามอุปสรรค” จัดโดย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณรณรงค์ (ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า), คุณศิริเพ็ญ (รอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม), คุณสุรงค์ (รองประธานกรรมการหอการค้าไทย), ดร.พชรพจน์ (ประธานชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย), รศ.ดร.สมประวิน (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา), และ รศ.ดร.อัทธ์ (ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย) ร่วมเสวนา ณ อาคารรับรองเกษะโกมล

ในการเสวนา มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการปรับโครงสร้างภาคการผลิต และการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงการนำ Digital platform เข้ามาช่วยเหลือ SME ให้ก้าวไปอย่างเข้มแข็ง

โดยคุณเกรียงไกร ได้นำเสนอนโยบาย Industry transformation, BCG Model และโครงการ Smart Agriculture Industry(SAI) ของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสนับสนุนในการฟื้นตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐ และเอกชนเกิดความร่วมมือ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม