วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันยี่ห้อ BRUSH ME โดยนายวรวัฒน์ เล้าอารยะรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ พุกนัด เลขานุการ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้อง WHA GROUP (803) สภาอุตสาหกรรมฯ