📌 ส.อ.ท. เลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19

เรียน คณะกรรมการ ส.อ.ท. ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน FTI EXPO 2022

📣ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่พบผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของคณะกรรมการ ส.อ.ท. ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน และจะพิจารณาวันจัดงานอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและจะดำเนินการแจ้งท่านทราบเป็นระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 11 มกราคม 2565