วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอันดัสตรี จำกัด ส่งมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดระยะไกล Infusion Workstation (เครื่องที่ 2 ของไทย) มูลค่า 1,185,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ พญ.ศศินภา โตมงคล หัวหน้าแผนกอายุรกรรม ณ อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดระยะไกล Infusion Workstation เครื่องนี้ นับเป็นเครื่องที่ 2 ของประเทศไทย ที่นำเข้ามาใช้ในห้องแยกโรคหอผู้ป่วยหนัก เพื่อใช้ในการให้สารละลายต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอาการของผู้ป่วยหนัก (วิกฤติ) โดยแพทย์และพยาบาลสามารถควบคุมเครื่องผ่านระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด