📣 ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม โดยมีวาระประชุมเลือกตั้งกรรมการ ส.อ.ท. เพื่อรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือสมาชิกโปรดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
2. กรณีประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนบริษัท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

——————–
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สภาอุตสาหกรรม #สอท #ftithailand #FTI
#การประชุมสามัญประจำปี2565

💻 อย่าลืมกดติดตามข่าวสารได้ที่
facebook :https://bit.ly/2vENKhY
website : https://www.fti.or.th
Line official : @ftithailand
Twitter : https://bit.ly/2HC0rg0
Youtube : https://bit.ly/2V2kCMq
Call Center 1453