สภาอุตฯ กาญจนบุรี ก่อตั้ง Young FTI จังหวัดแรกของภาคกลาง
27 ม.ค. 65 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสภาฯ จังหวัดกาญจนบุรี และนายประวิทย์ ประเสริฐสุข ประธาน Young FTI Kanchanaburi ในการก่อตั้ง Young FTI กาญจนบุรี Young จังหวัดแรกของภาคกลาง ในพิธีเปิด Young FTI Kanchanaburi โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรม พีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยในพิธีฯ ได้รับเกียรติจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย”